W piątek 22 września 2017 r. w świetlicy zakładowej odbyło się spotkanie wszystkich pracowników. Prezes Dariusz Suwalski przedstawił wyniki sprzedaży w ostatnim kwartale oraz poruszył temat bieżących inwestycji i planów remontowych na najbliższy okres. Dyrektor Personalna Eliza Ekman opowiedziała o wydarzeniach personalnych oraz wspomniała o fluktuacji kadr za ostatnie 12 miesięcy. Na koniec spotkania Artur Bonar wręczył nagrody za pomysły pracownicze w obszarze Lean, a Piotr Kozak w dziedzinie BHP.